-mphb-calendar.mphb-datepick .datepick-month td mphb-booked-date { background-color: #cbaasb limportant; }

Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Casa Ferrobo – per 01-01-2022

1 Huurder en verhuurder
1.1 Casa Ferrobo is een vakantieaccommodatie met licentie Alojamento Local 69679/AL. Contactgegevens: Denise van der Velde en Frits van Velden, Casa Ferrobo, Sitio Do Farrobo 184A, 8150-035 São Brás de Alportel, Portugal.
1.2 Op alle gesloten verhuurovereenkomsten voor een van de accommodaties bij Casa Ferrobo zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
1.3 Met huurder wordt bedoeld de persoon die de boeking heeft gedaan alsmede eventuele medehuurders. Alle personen die zullen verblijven bij verhuurder dienen door de hoofdhuurder bij de boeking te worden vermeld.

2 Aankomst en vertrek
2.1 De aankomst- en vertrekdagen zijn flexibel en op basis van beschikbaarheid.
2.2 Op de dag van aankomst is de accommodatie beschikbaar vanaf 16.00 uur.
2.3 Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.
2.4 In overleg en indien mogelijk is een eerdere aankomst of later vertrek mogelijk.
2.5 Mocht de accommodatie niet eerder of langer beschikbaar zijn, dan kunt u uiteraard wel gebruikmaken van de faciliteiten, zoals het zwembad en de kleedruimte met toilet.

3 De huurprijs
3.1 De huurprijs is per accommodatie per nacht op basis van 1 of 2 personen.
3.2 De huurprijs is inclusief water, elektriciteit (exclusief Airco), WIFI en eindschoonmaak.
3.3 Gebruik van beddengoed, bad- en keukenlinnen is inbegrepen in de prijs.
3.4 Casa Ferrobo beschikt over een wasmachine en droger voor algemeen gebruik. Gebruik dient vooraf aangegeven te worden bij de verhuurder en kost €5,- per wasbeurt en €4,- per droogbeurt. Wasmiddel is bij de prijs inbegrepen.
3.5 Gebruik van de airco wordt berekend op basis van verbruik. Verbruik wordt gemeten middels eigen tussenmeters en verrekend tegen de op dat moment geldende energietarieven. Het meebrengen en gebruiken van eigen verwarm- en koelapparatuur is niet toegestaan.

4 De huurperiode
4.1 Er geldt een minimale huurperiode van 3 nachten.
4.2 Korter verblijf is mogelijk op aanvraag. In dat geval worden de kosten van de eindschoonmaak (€40,-) in rekening gebracht.
4.3 De maximale huurperiode bedraagt 6 maanden.

5 Schoonmaak
5.1 De eindschoonmaak ter waarde van €40,- is inbegrepen bij de huurprijs.
5.2 Bij een verblijf van 2 weken of langer, wordt na iedere hele week de gehele accommodatie licht schoongemaakt en bed-, bad- en keukenlinnen verwisseld.
5.3 Extra tussentijdse grote schoonmaak is mogelijk voor €25,- per keer en is exclusief linnenwissel.
5.4 Extra tussentijdse bad- en keukenlinnenwissel is mogelijk voor €5,- per keer.
5.5 Extra tussentijdse bedlinnenwissel is mogelijk voor €5,- per keer.
5.6 Bij vertrek wordt van de huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten. Daarbij dient de afwas gedaan te zijn en de  vuilnisbakken te zijn geleegd.

6 Reserveren en betalen
6.1 Het maken van een reservering kan telefonisch, per e-mail of online via de website.
6.2 De reservering wordt binnen 24 uur door de verhuurder bevestigd per e-mail.
6.3 De reservering is definitief na ontvangst van aanbetaling. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na bevestiging van de reservering betaald te worden.
6.4 Restantbetaling vindt plaats volgens de in de bevestigingsmail benoemde termijnen. 
6.5 Wanneer de aanbetaling niet binnen de afgesproken termijn voldaan is, behoudt de verhuurder zich het recht de reservering te annuleren.
6.6 Zodra de huurder de aanbetaling betaald heeft aan de verhuurder, is de reservering definitief en zijn de in de huurvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden van kracht.

7 Volwassenen, kinderen, gasten en huisdieren
7.1 Er zijn 6 accommodaties beschikbaar voor verhuur, Casa Gemma, Casa Lucy, Casa Samantha, Casa Amy, Casa Emma en Casa Mandy. De maximale bezetting is twee personen per accommodatie met uitzondering van Casa Emma waar maximaal drie personen kunnen verblijven en Casa Gemma waar maximaal vier personen kunnen verblijven.
7.2 De accommodatie is uitsluitend toegankelijk voor huurder en overige leden van het reisgezelschap, mits deze op voorhand door huurder zijn aangegeven bij de boeking.
7.3 In overleg en na bevestiging van de verhuurder, mag de huurder gedurende de dag gasten van buiten de accommodatie ontvangen, mits deze geen overlast veroorzaken voor andere huurders. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele overlast van zijn of haar gasten.
7.4 Indien huurder en/of gasten van een huurder zoals bedoeld in 7.3 overlast veroorzaken (ter beoordeling verhuurder) kunnen zij per direct de toegang tot het terrein worden ontzegd.
7.5 Huisdieren zijn alleen toegestaan op aanvraag en na schriftelijke bevestiging van de verhuurder tegen een tarief van €50,- per huisdier per boeking en bij langdurig (winter)verblijf tegen een tarief van €50,- per maand. Huisdieren dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op het terrein. 
7.6 Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan voorwaarden 7.1 tot en met 7.6, behoudt de verhuurder zich het recht de huurder per direct de toegang tot Casa Ferrobo te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

8 Roken, barbecue en open vuur
8.1 Roken is in alle accommodaties verboden. Het is uitsluitend toegestaan te roken op het terras behorende bij het appartement waar de huurder verblijft. De huurder dient de verhuurder op de hoogte te brengen, zodat deze kan faciliteren in een asbak. De huurder dient ten alle tijden gebruik te maken van de asbak. Roken in de tuin is verboden, behalve op de door de verhuurder aangewezen plaatsen.
8.2 Het gebruik van een barbecue is alleen toegestaan bij de eigen accommodatie of bij de gemeenschappelijke barbecueplaats.
8.3 Het maken van open vuur (inclusief het gebruik van kaarsen in en buiten de woning) is verboden.
8.4 Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan voorwaarden  8.1 tot en met 8.3, behoudt de verhuurder zich het recht de huurder per direct de toegang tot Casa Ferrobo te ontzeggen. Dit zal worden beschouwd als een annulering waarbij geen restitutie plaatsvindt.

9 Garanties
9.1 De verhuurder garandeert dat de accommodatie bij aanvang van de huur goed onderhouden is en overeenkomt met de verwachtingen van de huurder ten aanzien van een vakantiewoning.
9.2 De huurder garandeert dat het huis uitsluitend wordt gebruikt voor vakantiedoeleinden.
Wanneer blijkt dat de huurder de accommodatie -zonder medeweten van de verhuurder- heeft gebruikt voor andere doeleinden dan vakantie, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, op straffe van een boete van € 10.000,-.
9.3 De huurder garandeert dat het huis alleen wordt gebruikt door de huurder en medehuurder(s) en niet wordt onderverhuurd. Het aantal gasten dient beperkt te blijven tot het bij de reservering opgegeven aantal personen. In het geval dit aantal wordt overschreden, is de huurder verplicht dit aan de verhuurder te melden, die eventueel maatregelen kan nemen.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Gedurende het verblijf in Casa Ferrobo is de huurder aansprakelijk voor de accommodatie, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De verhuurder kan een borg vragen. Eventueel door de huurder of medehuurders aangerichte schade of aanwezige gebreken dienen direct aan de verhuurder gemeld te worden. De woning wordt zo spoedig mogelijk na vertrek van de huurder gecontroleerd door de verhuurder. Als de woning wordt goedgekeurd, zal een eventueel betaalde borg worden geretourneerd. Bij geconstateerde onvolkomenheden zal dit met de eventueel betaalde borg verrekend worden. In het geval geen borg is betaald heeft de verhuurder het recht de schade in rekening te brengen bij de huurder.
10.2 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Casa Ferrobo.
10.3 Huurders worden, in de aangegeven weken dat kinderen welkom zijn, verzocht voldoende zorg aan de begeleiding van hun kinderen te besteden, zowel binnen- als buitenshuis en met name in de algemene ruimten en in en rond het zwembad. Dit met het oogmerk om de rust voor de overige gasten niet te verstoren.
10.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.
10.5 De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.
10.6 Casa Ferrobo is een naar moderne maatstaven gerenoveerde oude boerderij. Er zijn niveauverschillen (o.a. glooiend terrein, trapjes en opstapjes) in en om het pand, voortkomend uit de ligging en de oorspronkelijke bouw. De huurder is zich daarvan bewust en de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door deze bij de plek horende omstandigheden.
10.7 De verhuurder heeft op elk moment het recht om een reservering te annuleren als omstandigheden buiten de macht van de eigenaar om hem hiertoe dwingen of noodzaken. In zo’n geval is de verhuurder enkel verplicht het door de huurder betaalde (deel van het) huurbedrag te restitueren.
10.8 Het kan gebeuren dat er in de buurt van het huis werkzaamheden plaatsvinden, zoals bouwwerkzaamheden, wegwerkzaamheden of andere activiteiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast of schade die hieruit voortvloeit. De verhuurder zal de huurder hier tijdig over informeren als dat bekend en mogelijk is.

11 Annuleringsvoorwaarden
11.1 Een annulering dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail.
11.2 Bij annulering door de huurder heeft de eigenaar recht op de volgende compensatie:
– Tot 8 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom.
– Binnen 8 weken tot 4 weken voor de aankomstdatum: 75% van de totale huursom.
– Binnen 4 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.
11.3 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. In geval van annulering overhandigen wij een officiële factuur, die u kunt overleggen aan uw verzekeraar.
11.4 Covid-19 compensatieregeling: indien er een reisverbod geldt of Portugal inreisbeperkingen heeft ingesteld voor het land van herkomst van de huurder en het daardoor onmogelijk is de accommodatie te bereiken, krijgt de huurder een compensatie in de vorm van een voucher van het reeds (aan)betaalde bedrag. De voucher is geldig tot 2 jaar na uitgifte.
11.5 De annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in 9.1 t/m 9.4 zijn alleen geldig op boekingen die gedaan zijn via de eigen website van Casa Ferrobo www.casaferrobo.com of die anderszins direct zijn afgesproken met Casa Ferrobo. Voor boekingen die via andere platforms gedaan zijn gelden de daar van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden.
11.6 Het is mogelijk gebruik te maken van een indeplaatsstelling wanneer u zelf niet in staat bent gebruik te maken van de reservering. Hierbij kan de huurder de boeking overdragen aan een andere huurder. Dit kan alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

12 Geluid en overlast
12.1 Muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd of afgespeeld met het gebruik van een koptelefoon of oordopjes, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en is verboden van ’s-Avonds 22:00 tot ’s morgens 10:00 uur (tenzij in overeengekomen met de eigenaren). Wij verzoeken gasten extra rekening te houden met geluidsoverlast op de terrassen, in de tuin, bij het zwembad en onder de overkapping. 
12.2 Het afspelen van muziek in de tuin of rondom het zwembad, zonder het gebruik van een koptelefoon of oordopjes, is verboden in verband met de rust van de overige gasten.
12.3 Het gebruik van (voet)ballen is verboden op het gehele terrein van Casa Ferrobo. 

13 Privacy
Wij gaan vertrouwelijk met verstrekte gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor onze eigen administratie en bedrijfsvoering.

14 Klachten
14.1 Het wordt op prijs gesteld als u eventuele klachten rechtsreeks met de verhuurder bespreekt. Liefst zo spoedig mogelijk, zodat de verhuurder zo mogelijk iets aan de klachten kan doen.
14.2 Bij de accommodatie is een klachtenboek aanwezig.  Ook beschikt Casa Ferrobo sinds 18 oktober 2021 over een online elektronisch klachtenboek met referentie 55201 (Livro de reclamações electrónico) welke verplicht is gesteld door de staat. Heeft de huurder een klacht, dan kan de huurder deze melden via https://www.livroreclamacoes.pt/inicio

15 Akkoord
Huurder wordt geacht deze en bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met deze en bovengenoemde voorwaarden.